ระบบระบายอากาศเพื่อให้มีอากาศสะอาดสดชื่นหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

ระบบระบายอากาศสำหรับห้องที่มีความร้อนสะสมสูง อาจใช้ทั้งพัดลมดูดความร้อนออกหรือทั้งเป่าทั้งดูด เพื่อให้การถ่ายเทได้รวดเร็ว ถ้าร่างกายได้รับความร้อนมากไป อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย

ระบบระบายอากาศ คือ การถ่ายเท อากาศบริสุทธิ์กว่า เข้าไป แทนที่ อากาศร้อน หรือ อากาศเสีย ภายใน ห้อง ออกสู่ภายนอก ห้อง ห้อง ที่ดี จะต้องมี อากาศ ถ่ายเท ตลอดเวลา จน อุณหภูมิภายนอกห้อง และ ภายในห้องใกล้เคียง กับ Ambient Temperature การถ่ายเทอากาศอาจใช้พัดลม Blower หรือพัดลม Axial Fan เป็นตัวช่วยระบายออก เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้น แล้วใช้ พัดลมไอเย็น ทำให้ อากาศดีขึ้น โดยต้องมีการ เดิน ท่อส่งลม เพื่อกระจาย ให้ทั่วถึง

เรามีวิธีแนะนำการทำ ระบบระบายอากาศ ที่ดี แก่ห้องต่างๆ เช่น

ห้องที่มีกลิ่นจะทำการดูดอากาศภายในห้องออก ด้านทางลมเข้าอาจจะมี Filter กรองฝุ่น ถ้าเป็นอากาศเสียมีกลิ่นรุนแรง ก็จะนำกลิ่นออกไปบำบัด
ห้องผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อบางชนิด ต้องการให้ห้องเป็น Negative ป้องกันการกระจายเชื้อโรค จึงมีการดูดอากาศภายในห้องออกไปทำการกรอง และฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ก่อนที่จะปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก อากาศที่จะเข้ามาแทนที่ภายในห้อง ก็เพียงแค่ใส่ Air Filter กรองฝุ่น
ห้องครัว โรงอาหาร ระดับโรงงาน ใช้พัดลมดูดออกจาก Hood เหนือเตา ทางด้านลมเข้าอาจเป็นมุ้งลวดกันแมลงหรือใส่ Air Filter เพื่อให้อากาศที่เข้ามาแทนที่มีความสะอาดด้วย
ระบบระบายอากาศ สำหรับห้องประกอบอาหารต่าง ๆ หรือห้องผลิตยารักษาโรค จะเน้นเรื่องฝุ่นและเชื้อแบคทีเรีย ที่อาจปนไปกับฝุ่น ซึ่งในระบบนี้เราจะต้องมีการกรองฝุ่นก่อนนำอากาศที่ดีไปใช้งาน ขั้นตอนของ Filter ที่ใช้ ถุงกรองฝุ่น จะขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสมของห้องนั้นๆ

ระบบระบายอากาศ โรงงานอุตสาหกรรม