Evaporator คือส่วนประกอบของแอร์ มีหลายรูปแบบแตกต่างๆ กันออกไปตามความเหมาะสมของงาน

Evaporator หรือ อุปกรณ์ ของ ระบบทำความเย็น ที่ ใช้ เพื่อ ให้สารทำความเย็น เปลี่ยนสถานะ จาก ของเหลวกลาย เป็น ไอ โดย ดูดความร้อน กลายเป็นไอ ทำให้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมลดลง

Evaporator เป็น เครื่องกลั่น ระเหยแห้ง ใช้ในการระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่ออกจากสาร ทำให้เข้มข้นขึ้น โดยตัวทำละลายจะถูกทำให้กลายเป็นไอ ด้วยระบบสูญญากาศจากปั๊ม และให้ความร้อน เพื่อทำให้การกลายเป็นไอง่ายขึ้น จากนั้นไอสารละลายจะผ่าน condenser ที่มีระบบหล่อเย็น ทำให้ไอสารควบแน่นกลายเป็นของเหลว ไหลลงสู่ receiving flask เป็น การใช้ พัดลมระบายความร้อน ได้อย่างเหมาะสม
ระบบEvaporator ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ
1. ส่วนให้ความร้อนและกลั่นแยกสาร
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสาร โดยกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่
สามารถควบคุมความเร็วในการหมุนได้
มีอ่างให้ความร้อนที่สามารถใช้กับของเหลวที่เป็นน้ำหรือน้ำมัน ในกรณีน้ำช่วงที่เหมาะสมตั้งแต่ 20 oC ถึง 85 oC และใช้ได้ถึง 250 oC ในกรณีน้ำมัน
2. ส่วนทำสุญญากาศภายในระบบ
เป็นส่วนทำสุญญากาศภายในระบบส่วนใหญ่เป็นแบบ ปั๊มสุญญากาศ
สามารถควบคุมความดันได้ตั้งแต่ ความดันบรรยากาศ ถึง 0 mbar
3. ส่วนควบคุมอุณหภูมิภายใน ระบบ
เป็นอ่างน้ำ หมุนเวียน ที่ สามารถ ควบคุม อุณหภูมิได้ต่ำกว่า อุณหภูมิห้อง
ช่วงปรับ อุณหภูมิ ที่เหมาะ ควรอยู่ในช่วงน้ำ ไม่เป็นน้ำแข็ง (มากว่า 0 องศา ถึงไม่เกิน 10 องศา)

Evaporator วิธีสร้างแบ่งได้ 3 แบบ

1. แบบท่อเปลือย (Bare – tube) ทำด้วยท่อเหล็กหรือท่อทองแดง หากเป็นท่อเหล็กมักใช้กับงานขนาดใหญ่หรืองานที่ใช้แอมโมเนีย (R-717) เป็นสารความเย็น
2. แบบแผ่นท่อ (Plate – surface) นิยมใช้สำหรับเครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น ตู้เย็น หรือตู้แช่ขนาดเล็กประจำบ้าน เพราะสร้างง่าย ราคาถูก ทำความสะอาดง่าย
3. แบบท่อครีบ (Finned evaporator)

evaporator การระบายอากาศ ที่ดี