พัดลมดูดควันเชื่อม เคลื่อนย้ายง่าย ใช้ได้ ทั้งงาน ภายใน และ ภายนอก อาคาร หรือ ใต้ดิน

การเชื่อมโลหะ ก่อให้ เกิด ควันมากมาก การใช้ พัดลมดูดควันเชื่อม จะทำให้ อากาศถ่ายเทได้ดี มองเห็น รอยเชื่อม หรือ จุด ที่ต้องการเชื่อม ชัดเจน ลดมลพิษ ในสถานที่ทำงานได้ อย่างมากมาย

การเชื่อม โลหะ คือ การทำให้ โละ 2 ชิ้นขึ้นไป ติดกัน โดยใช้ความร้อน ละลาย และ เติมลวดเชื่อม ระหว่าง โลหะทั้งสอง เพื่อให้เชื่อมต่อติดกัน ในขั้นตอน นี้ ใช้ ความร้อนที่ อุณหภูมิสูงมาก ทำให้เกิดประกายไฟ และ กลุ่มควันจำนวนมาก  กลุ่มควัน จำนวนมาก นี้เอง ที่จะทำให้ เกิด มลพิษ ในบรรยากาศได้ ซึ่งเรียกว่า FUME

อันตรายจากฟูม (FUME)และก๊าซที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ฟูม (Fume) เป็น อนุภาค ของแข็ง ที่เกิดขึ้น จาก การควบแน่น ของ สารที่อยู่ในสถานะ ที่ เป็น ก๊าซ โดยทั่วไปสารนั้นๆ จะอยู่ในสถานะ ของแข็ง ที่ อุณหภูมิห้อง เมื่อได้รับ ความร้อน ก็ จะ ระเหย และ จะ ควบแน่นทันที ตัวอย่าง ฟูม ที่พบในการทำงาน ได้แก่ ฟูมของตะกั่วออกไซด์ ฟูมของเหล็กออกไซด์ฯลฯ มนุษย์ได้เรียนรู้ วิธีการเชื่อม มานานแล้ว แต่ไม่ค่อยได้ ระหนัก ถึง อันตรายของฟูมและ ก๊าซที่เกิดขึ้น ใน งานเชื่อม สักเท่าไร การศึกษาใน ประเภทนี้ เพิ่งจะเริ่มขึ้น ในช่วงปี ค.ศ. 1970-1980 เท่านั้น จาก การวิเคราะห์พบว่า สารเหล่านี้มี ส่วนประกอบ ของ โลหะออกไซด์ และ สารที่เคลือบ บนลวดเชื่อม ซึ่งสารเหล่านี้จะปะปนอยู่ใน อากาศที่ ใช้ในการหายใจ และ อาจผ่านเข้าสู่ ปอดได้ พัดลมดูดควันเชื่อม สามารถใช้เพื่อกำจัด ฟูม เหล่านี้ ออกจาก บริเวณทำงาน ได้ แต่ควรระวัง อย่าให้ ฟูม เหล่านี้ หมุนเวียน เข้ามาสู่ บริเวณหายใจ    สิ่งหนึ่งที่ควรระวังคือ ถ้าปริมาณมาก ขึ้นอัตราการถ่ายเทอากาศ ควรมีค่าสูงขึ้นเช่นกัน โดยใช้พัดลมที่มีแรงหมุน เพิ่มขึ้น เพื่อกำจัดได้เร็วอีก
ค่าความเข้มข้น ของ ฟูม ในบรรยากาศรอบๆ บริเวณทำงาน จะต้องถูกควบคุม ให้อยู่ในระดับ ที่ ปลอดภัยแต่ในทาง ปฏิบัติ แล้ว ควรจะกำจัด ออกให้หมด จะต้องระวัง ที่ จะไม่หายใจ เอา ฟูม นี้เข้าไป นอกจากนี้ ในระหว่าง การเชื่อม อาจเกิด ก๊าซพิษ ร่วม กับ ควัน ก๊าซต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นคือ

1) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ มักเกิดในบรรยากาศแต่อาจเกิดได้ขณะทำการเชื่อม จะก่อให้เกิดการระคายเคืองที่ตา จมูกและลำคอ อาจทำให้หมดสติได้ ควรติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่เพื่อแก้ปัญหานี้

2) ก๊าซโอโซน (เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลตทำปฏิกิริยากับออกซิเจน) มักเกิดจากการเชื่อมที่ใช้อาร์กอน ซึ่งเป็นก๊าซที่ใช้ตัดเหล็ก ในการเชื่อมควันจากการเชื่อมทังสเตนหรือการเชื่อมด้วยก๊าซ ก๊าซโอโซนจะก่อให้เกิดการระคายเคืองตาและเยื่อบุโดยจะทำให้เกิดโรค Pulmonary edema โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเรื้อรัง

3) ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ เกิดจากการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเชื่อมหรือเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของสารบางชนิด เช่น สี หรือ ไข อาจเกิดอันตรายจากการได้รับก๊าซนี้มีอาการมึนงง เวียนศรีษะ หรือหมดสติและเสียชีวิตได้
ฯลฯ

  • จาก การศึกษา อย่าง ต่อเนื่อง ทางระบาดวิทยา นั้น ได้มี ความรู้ความเข้าใจ ว่า ควันเชื่อม ส่งผลกระทบต่อ ภูมิคุ้มกัน การเกิดมะเร็งปอด พิษต่อระบบประสาท การทำลายผิว ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ และผลกระทบ อื่น ๆ
  • การศึกษา พิษวิทยาโดยใช้เทคนิคทันสมัยในการตรวจสอบ ปฏิกิริยาทางชีวเคมีเมื่อได้รับหรือสัมผัสควันเชื่อมในระดับโมเลกุลในการทดลองในห้องปฏิบัติการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์จะได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นในวิธีการที่ ละเอียดอ่อน ถึงการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและเนื้อเยื้อ รวมถึงอาจนำไปสู่การก่อให้เกิดเนื้องอก เส้นประสาทความเสียหาย หรือการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่พึงประสงค์ อื่น ๆ ในเนื้อเยื่อ และอวัยวะ

ช่างเชื่อม สามารถหลีกเลี่ยง อันตรายจาก ฟูม ได้โดย ติดตั้ง พัดลมดูดควันเชื่อม ที่ พัดลมดูดอากาศ ควันขณะที่ปฎิบัติการได้ ทันที โดยที่ท่านสามารถ ติดตั้ง ท่อส่งลม เพื่อบังคับ ทิศทาง หรือ ปล่อย ควันพิษ นี้ ไปยัง ที่ที่ต้องการ หรือ ที่โล่ง ที่ไม่มีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ เกิด การระบายอากาศ และ สลายตัวในอากาศ และ ไม่หมุนเวียนกลับมาที่ ปฏิบัติงาน ในกรณีที่มี พื้นที่กว้าง หรือ มีการเชื่อมหลายจุด จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้อง ให้ วิศวกร ออกแบบคำนวน เพื่อ เลือกใช้ ขนาด และ จำนวน ของ พัดลมดูดควันเชื่อม อย่างเพียงพอ  ทำให้ ประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มขึ้น สามารถ ใช้งานได้ ทั้ง ภายใน ภายนอก อาคาร หรือ สถานที่ปฎิบัติงาน ในชั้นใต้ดิน จำเป็นอย่างยิ่ง และถ้าใน พื้นที่ การทำงาน ที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด ที่ปราศจาก ประกายไฟ ต้อง เลือก ใช้ พัดลมกันระเบิด ของ เรา คุณสมบัติ ที่เหนือกว่า คำบรรยาย

ศูนย์รวม พัดลมอุตสาหกรรม พัดลมดูดควันเชื่อม ราคาพัดลมระบายอกาาศ ที่แตกต่างกัน

สอบถามเพิ่มเติม