หลักการ ปรับ อากาศ พื้นฐาน

การปรับอากาศ

การปรับอากาศ ไม่ได้หมายความ แค่ การทำให้ อากาศเย็นเท่านั้น แต่ใน ความหมายที่แท้จริง ยังหมายถึง การควบคุม อุณหภูมิ ภายใน ห้อง ปรับอากาศ ให้มี อุณหภูมิ ที่เหมาะสม ให้คน ที่อยู่ ข้างใน มีความรู้สึก สบาย ควบคุม ความชื้น สัมพัทธ์ของอากาศ การระบายอากาศเสียทิ้ง รวมทั้งการหมุนเวียนของอากาศบริสุทธิ์และ การกรองอากาศที่สกปรก ให้ สะอาด นอกจากนี้ มีปัจจัย อื่นที่เป็นผลพลอยได้ คือ การขจัดสิ่งรบกวนต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง ควันบุหรี่ กลิ่น และ เสียง ให้ ลดน้อย ลง

บทสรุป การปรับอากาศ คือ

  1. ปรับและควบคุมอุณหภูมิ การปรับอุณหภูมิ เพื่อ ให้มี อุณหภูมิ ที่เหมาะสม สามารถ อยู่ได้อย่างสบาย คือ ให้ อุณหภูมิ ภายใน และ ภายนอก แตกต่างกัน ประมาณ 2-5 องศา แต่ไม่ ต่ำกว่า 26 องศา เช่น อุณหภูมิ ภายนอก 40 องศา อุณหภูมิ ภายใน ควรจะ ประมาณ 35 องศา อาจจะ รู้สึก ว่าอุณหภูมิ สูง แต่ ทำให้ ร่างกาย ปรับตัวได้ง่ายกว่า ไม่ร้อนมาก
  2. ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ คือ ความชื้น ที่อยู่ใน บรรยากาศ ไม่แห้ง และ ไม่ชื้น เกินไป เช่น วันที่ มี ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ จะทำให้ ร่างกายระเหยน้ำออกได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ ปากแห้ง หรือ ปากแตก ทำให้ รู้สึกไม่สบาย
  3. ระบายอากาศเสีย ทิ้ง ออกไป อากาสเสีย คือ อากาศ ที่มีมลพิษมี กลิ่น เช่น พัดลมดูดควันเชื่อม เพื่อให้กำจัด อากาศเสีย ออกจากระบบอย่างรวดเร็ว  ทำให้ เวลาเราหายใจ เข้าไป ทำให้ รู้สึก ไม่ดี
  4. การหมุนเวียนของอากาศบริสุทธิ์ คือ การควบคุม ปริมาณของลมส่ง ที่พัดหมุนเวียนไม่แรงจนเกินไป มาปะทะกับ ร่างกาย โดยตรง
  5. การกำจัด ฝุ่นละออง ควันบุหรี่ กลิ่น เสียง เหล่านี้ คือ การ ต้องควบคุม ปรับลด ให้ มีน้อนที่สุด หรือ ไม่มี เลย จะทำให้ การปรับอากาศ ได้ผลดีที่สุด

โดย อากาศหลักการ ออกแบบทางวิศวกรรมพลศาสตร์ ร่วมกับ วิศวกรรมเครื่องกล ในการออกแบบ ระบบท่อส่งลม และ พัดลมระบายอากาศ ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม การออกแบบ ระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้ อากาศมีการระบายดี ประหยัดพลังงานไฟฟ้า อย่างมากมาย

หลักการปรับอากาศ พื้นฐาน

สอบถามเพิ่มเติม